Categories
My Forum

Cable Modem..

剛剛把”東森寬帶”接好了呦..
工程師快十點才來,真是辛苦ㄚ!
案件計酬,從早做到晚,還沒有底薪說…辛苦辛苦..
剛剛測到的速度:
Your line speed:
2327 K bps
285.2 K bytes/sec

普普而已…
但是對我這種modem族來說,已經是神速囉!

對了,綠蟲,kawli….喝咖啡嚕…

**Kirin Lin**